Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Ελλάδος

Πακέτο τηλεγραμματείας για βουλγάρικους αριθμούς

ΥπηρεσίαΜην. Χρέωση Αρ. κλήσεωνΕπιπλέον κόστος/κλήση
BG-XΧS25€51,20€
BG-XS35€301,00€
BG-S68€650,87€
BG-M110€1200,81€
BG-L
220€3000,64€
BG-XL330€5500,57€
BG-XXL
500€10000,54€

Η υπηρεσία αυτή απο την στιγμή που προσφέρεται σε Βουλγάρικες εταιρείες είναι ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

 

Πακέτο τηλεγραμματείας για ελληνικούς αριθμούς

ΥπηρεσίαΜην. Χρέωση Αρ. κλήσεωνΕπιπλέον κόστος/κλήση
XS30€301,00€
S60€650,87€
M100€1200,81€
L
200€3000,64€
XL300€5500,57€
XXL
450€10000,54€

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

ΙΔΙΩΤΕΣ

Αμοιβή δηλώσεων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή)

ΥπηρεσίαΚόστος υπηρεσίας
Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων50€
Δήλωση Ε2 Εισόδημα από ακίνητα 10€
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος αγροτών ειδικού καθεστώτος με Ε3 150€
Δήλωση Ε9, ανά ακίνητο 20€
Α21, επίδομα τέκνων 10€
Αίτηση ΚΕΑ25€
Αίτηση κοινωνικού τιμολογίου 10€
Αίτηση Επίδομα Ενοικίου 15€

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

TAXISNET-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ

ΥπηρεσίαΚόστος υπηρεσίας
Εκτυπώσεις εντύπων για το 1ο έντυπο 3€ (0,30€ για κάθε επιπλέον αντίγραφο)
Εκτύπωση ασφαλιστικής ενημερότητας 3€
Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ 5€
Ηλεκτρονική έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας 3€
Έκδοση φορολογικής Ενημερότητας από την ΔΟΥ5€
Έκδοση κλιδαρίθμου ΟΑΕΔ-ΟΑΕΕ10€
Αίτηση κλειδαρίθμου και παραλαβή από ΔΟΥ 10€
Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας 10€
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 10€
Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας 3€
e-παράβολο 10€
Βεβαίωση χρόνου ανεργίας-ανανέωση δελτίου ανεργίας 5€

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

 

Επαγγελματίες-Επιχειρήσεις- Νομικά πρόσωπα

1. Ενημέρωση βιβλίων Β’ κατηγορίας

ΥπηρεσίαΚόστος υπηρεσίας
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 50€
Επιχειρήσεις Ελευθέρων Επαγγελματιών 50€
Επιχειρήσεις Μικτές 100€

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

Επαγγελματίες-Επιχειρήσεις- Νομικά πρόσωπα

2. Ενημέρωση βιβλίων Γ’ κατηγορίας

ΥπηρεσίαΚόστος υπηρεσίας
Εταιρείες Ο.Ε.-Ε.Ε.150€ *
Εταιρείες Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.
ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
80€
Εταιρείες Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.
ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
200€ *

*(έως 60 παραστατικά ανά μήνα +0,80 ευρώ επιπλέον κάθε παραστατικό άνω των 60 ανά μήνα)

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

Διεκπεραιώσεις

1. Ενάρξεις επιχειρήσεων

ΥπηρεσίαΚόστος υπηρεσίας
Έναρξη ατομικών επιχειρήσεων 70€
Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Β'-Γ' κατ.)150€
Έναρξη Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.200€
Έναρξη Ε.Π.Ε. (υποκατάστημα αλλοδαπής)300€
Νομιμοποιητικά δικαιολογητικά από Βουλγαρία με APOSTIL380€

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

Διεκπεραιώσεις

2. Διακοπές επιχειρήσεων

Υπηρεσία Κόστος υπηρεσίας
Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων150€
Διακοπή Ο.Ε.-Ε.Ε.200€
Διακοπή Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.200€

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

Παροχή λογιστικών φοροτεχνικών συμβούλων

ΥπηρεσίαΚόστος υπηρεσίας
Αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση 30€
Μελέτη-Αξιολόγηση και πρόταση για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής άσκησης νέας ή υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας 100€

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

Λοιπές εργασίες

ΥπηρεσίαΚόστος υπηρεσίας
Συγκέντρωση δικαιολογητικών για υποβολή στις τράπεζες 40€
Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ30€
Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από Δ.Ο.Υ.30€
Έκδοση ασφαλιστικής-φορολογικής ενημερότητας (ηλεκτρονικά)30€
Αίτηση-παραλαβή βεβαιώσεων από Πρωτοδικείο 30€
Αίτηση-παραλαβή βεβαιώσεων από Γ.Ε.ΜΗ.20€
Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ.20€
Συμψηφισμός χρεών με παρουσία στη Δ.Ο.Υ.30€
Ρύθμιση οφειλών Ο.Γ.Α.20€
Μεταφορά φορολογικής έδρας 400€
Ετοιμασία φακέλου για την έκδοση Α1-
Κατάθεση Α1 από Βουλγαρία στην Ελλάδα-
Ετοιμασία φακέλου για την έκδοση S1-
Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας Έκδοση 20€
Έκδοση τελωνιακού αριθμού ΕΟΡΙ-
Έντυπο διπλήσ φορολόγησης για ΕΤΑΙΡΕΙΑ-
Έντυπο διπλής φορολόγησης για ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ -
Παύση ή προσθήκη νέου Διαχειριστή/Μετόχου στην εταιρεία σας - € *
Αγοροπωλησία εταιρικών μερισμάτων της εταιρείας σας - € *
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σας 70€
Τροποποίηση ονόματος της εταιρείας σας 70€
Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στην εταιρεία σας 70€
Συστέγαση Θεσσαλονίκη η Σέρρες 50€

*(Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα συμβολαιογραφικά έξοδα)

Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%

 

Θεσσαλονίκη – Σέρρες

Sofia – Pleven – Blagoevgrad – Goce Delcev – Sandanski