Είστε έτοιμoι;

Θα έρθω από κοντά στο εργασιακό σας περιβάλλον για να συνομιλήσω με τον ιδιοκτήτη, αλλά και με τους υπαλλήλους, ώστε να υπάρξει μια πρώτη γνωριμία με την επιχείρηση, το αντικείμενο της εταιρείας και ίσως να συναντήσω και κάποιον πελάτη σας!

Η πρώτη γνωριμία με την επιχείρηση δεν είναι τυπική , αλλά ουσιαστική! Η άμεση επικοινωνία μας και επαφή θα διαρκέσει όσο χρειαστεί, χωρίς περιορισμό χρόνου, ώστε να έχω μια πρώτη πραγματική εικόνα.

Η ματιά μου θα είναι ξεκάθαρη, χωρίς να κάνω υπολογισμούς και βλέποντας την επιχείρησή σας με όλη μου την καλή διάθεση, ώστε να βοηθήσω έναν επαγγελματία συνάδελφο.

Ξέρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση ΔΕΝ χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα ή μια επιδότηση! Απλά χρειάζεται να θέσουμε ξανά από την αρχή κάποιες αρμοδιότητες, στόχους αλλά και ένα όραμα για το μέλλον!  Αυτό θα γίνει με τους ίδιους εργαζόμενους που έχετε μέχρι στιγμής, αλλά και με τους ίδιους τους πελάτες σας.

Θα αναδείξουμε απλούς τρόπους, ώστε να ξεκουράσουμε τους υπαλλήλους, να ικανοποιήσουμε παραπάνω τους πελάτες σας, να αυξήσουμε την κερδοφορία σας, αλλά πρωτίστως να απελευθερώσουμε εσάς, ώστε να πραγματοποιείτε παραγωγή ιδεών και νέων προϊόντων χωρίς να κυνηγάτε την καθημερινότητα!

Αν στην πρώτη μας γνωριμία δεν υπάρξει η απαραίτητη χημεία, απλά ΔΕΝ θα αναλάβω το Project! Ο στόχος ο δικός μου δεν είναι να αναλάβω ακόμα έναν πελάτη, αλλά και ούτε ο δικός σας απλά να αναζητήσετε κάποιον που θα βοηθήσει την εταιρεία σας! Ο στόχος είναι να έχουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα που θα μας αποφέρει πρώτα την ηθική ικανοποίηση που χρειαζόμαστε και μετά βέβαια και την οικονομική!

Το κόστος για μια γνωριμία με το εργασιακό σας περιβάλλον; Όχι , δεν θα υπάρξει κάποιο κόστος, γιατί απλά αρχίζουμε με μια πρώτη επαφή, που, ίσως άμεσα, θα φέρει μια επαγγελματική συνεργασία ή μια γνωριμία, η οποία ενδέχεται να χρειαστεί αμφίδρομα στο μέλλον!