Η Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με την επωνυμία USLUGA.GR Μ. ΙΚΕ, ενημερώνει τους συνεργαζόμενους πελάτες και εντολείς της ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Η Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με την επωνυμία USLUGA.GR Μ. ΙΚΕ είναι σε διαδικασία έκδοσης πιστοποίησης ISO 9001.
Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό που θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης.


Το ISO 27001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Σκοπός του ISO / IEC 27001: 2013, είναι να εξασφαλίσει την ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων ελέγχων σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας, προστατεύοντας έτσι τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται μπορεί να είναι πελάτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες αλλά και η κοινωνία γενικότερα.