Γιατί είναι τόσο σημαντικό το εμπορικό σήμα

Η πώληση προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών από μια επιχείρηση χωρίς την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση.

Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του, δικαιώματα που μπορεί ενδεχομένως να διεκδικήσει κάποιος τρίτος δικαστικά με καταστροφικές συνέπειες που μπορούν να φτάσουν μέχρι και την διακοπή εργασιών, την απώλεια περιουσιακών στοιχείων ή και την πτώχευση.

Ποιες υπηρεσίες παρέχουμε

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Έλεγχος Προϋποθέσεων Κατοχύρωσης
Πραγματοποιούμε δωρεάν εκτενή έλεγχο επί του σήματος που επιθυμείτε να κατοχυρώσετε για να σας βεβαιώσουμε πως δεν υπάρχουν τρίτα μέρη που μπορεί να έχουν πρότερες αξιώσεις επί του σήματος σας.

Επιλογή Επιθυμητών Κατηγοριών
Σας προτείνουμε τις κατηγορίες (τομείς δραστηριότητας) πάνω στις οποίες πρέπει να γίνει η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος.

Σύνταξη και υποβολή φακέλου
Συντάσσουμε και υποβάλλουμε για εσάς το αίτημα κατοχύρωσης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την υποβολή του φακέλου έχετε χρονολογική προτεραιότητα επι του σήματος και λαμβάνετε αποδεικτικό υποβολής. Η τελική απόφαση βγαίνει συνήθως σε 2 μήνες.