επωνυμία: ΟΥΣΛΟΥΓΚΑ ΤΖΙ ΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (Uslugagr Μ.ΙΚΕ)
αριθμός ΓΕΜΗ: 145300006000
διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
κεφάλαιο: 5.000,00 ΕΥΡΩ
επώνυμια εταίρου & ποσοστά: UslugaBg LTD ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
ονοματεπώνυμο διαχειριστή: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ