Η εταιρία μας αποτελείται και ασχολείται με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες.

Αρχικά, χωρίζεται σε 9 γραφεία (5 στην Βουλγαρία και 4 στην Ελλάδα) από τα οποία τα 3 που λαμβάνουν χώρα στον ελλαδικό χώρο είναι ιδιόκτητα.

Σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους υπάρχουν συνολικά 25 άτομα ως προσωπικό. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρία έχει ως κεντρικό γραφείο αυτό της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία μας είναι εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Επιπροσθέτως είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001 και ISO 27001.

 

Τέλος, δύο υπάλληλοι στο γραφείο της Θεσσαλονίκης είναι πιστοποιημένοι με Data Protection Officer (DPO).

Όλα τα παραπάνω έχουν την δυνατότητα να σας παρέχουν αξιόπιστους συνεργάτες, μεθοδική αλλά και αποτελεσματική εργασία τα οποία θα υπάρξουν οι βασικοί παράγοντες για ένα άκρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα!