Προσφορές έως 31/01/2021

Οι παρακάτω προσφορές είναι σε προνομιακές τιμές και για να τις αποκτήσετε θα πρέπει το αργότερο μέχρι 31/12/2019 απομακρυσμένα (online) ή σε κάποιο από τα γραφεία μας να δηλώσετε ενδιαφέρον με εξόφληση ή με προκαταβολή για τις υπηρεσίες μας.

Καλέστε μας καθημερινά απο τις 9.00 έως τις 17.00 στο 2310 280055

Πακέτο προσφοράς για νέα ίδρυση εταιρείας

1.Βουλγάρικη Ε.Π.Ε. στο πακέτο Sofia Business Δες τα πακέτα μας ΕΔΩ
Αρχική τιμή 800 ευρώ +ΦΠΑ +έξοδα τραπέζης
Τιμή προσφοράς 560 ευρώ +ΦΠΑ+έξοδα τραπέζης

2. Βουλγάρικη Ε.Π.Ε. στο πακέτο Sofia Economy Δες τα πακέτα μας ΕΔΩ
Αρχική τιμή 700 ευρώ +ΦΠΑ +έξοδα τραπέζης
Τιμή προσφοράς 490 ευρώ +ΦΠΑ+έξοδα τραπέζης

3. Βουλγάρικη Ε.Π.Ε. με υποκατάστημα στην Ελλάδα
Ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία με το πακέτο 500 ευρώ+Φ.Π.Α.
Νομιμοποιητικά έγγραφα από Βουλγαρία για υποκατάστημα 380 ευρώ+Φ.Π.Α
Ίδρυση Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα, υποκατάστημα αλλοδαπής 300 ευρώ +Φ.Π.Α.
Σύνολο 1.180 ευρώ +ΦΠΑ
Τιμή προσφοράς 830 ευρώ +ΦΠΑ
Πακέτο προσφοράς υπηρεσιών ανά μήνα

1.Πακέτο προσφοράς υπηρεσιών GR

Τηλεγραμματεία στο πακέτο S με κόστος 30 ευρώ ανα μήνα +ΦΠΑ
Συστέγαση απλό πακέτο 50 ευρώ ανα μήνα +ΦΠΑ
Έξτρα πακέτο συστέγασης 30 ευρώ ανα μήνα +ΦΠΑ
Λογιστικά Ε.Π.Ε. 200 ευρώ ανα μήνα +ΦΠΑ
Σύνολο 310 ευρώ ανα μήνα +ΦΠΑ
Τιμή προσφοράς 250 ευρώ ανα μήνα +ΦΠΑ
Προπληρωμή για 1 έτος (12 μήνες) 2400ευρώ +Φ.Π.Α.
(200 ευρώ ανά μήνα +Φ.Π.Α).

2. Πακέτο προσφοράς υπηρεσιών BG-GR
Τηλεγραμματεία στο πακέτο S με κόστος 30 ευρώ ανά μήνα +ΦΠΑ
Απλό πακέτο συστέγασης 50 ευρώ ανά μήνα +ΦΠΑ
Έξτρα πακέτο συστέγασης 30 ευρώ ανά μήνα +ΦΠΑ
Λογιστικά Ε.Π.Ε. 200 ευρώ ανά μήνα +ΦΠΑ
Λογιστικά Βουλγαρία 60 ευρώ ανά μήνα
Σύνολο 370 ευρώ ανα μήνα +ΦΠΑ
Τιμή προσφοράς 280 ευρώ ανά μήνα +ΦΠΑ
Προπληρωμή για 1 έτος (12 μήνες) 2700ευρώ +Φ.Π.Α.
(225 ευρώ ανά μήνα +Φ.Π.Α.)