Υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με την μέγιστη εξυπηρέτηση, γνώση, αμεσότητα και λύσεις που θα βοηθήσουν αβίαστα να αναπτυχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση σας.

Αποφασίσατε να προβείτε στη δημιουργία μιας νέας ελληνικής επιχείρησης και σας απομένει η εύρεση ενός κατάλληλου γραφείου ώστε να αναλάβει όλη τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας.

Η επιλογή του κατάλληλου γραφείου δεν σχετίζεται μόνο με το οικονομικό κομμάτι, αλλά και για την ικανότητα του γραφείου να σας προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες, καθώς και εμπιστοσύνη που αρμόζει στην διεκπεραίωση των εργασιών σας.

Επίσης, το γραφείο αυτό θα πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο και να σας παρέχει ποικιλία υπηρεσιών, όπως λογιστικές, φοροτεχνικές, νομικές, υπηρεσίες έδρας, υπηρεσίες συμβολαιογράφου κλπ.

Η πολυετή εμπειρία, η ικανότητα και η αξιοπιστία των συμβούλων της UslugaGR Μ.ΙΚΕ θα ικανοποιήσει τις επιθυμίες σας , κάνοντάς σας να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλής για το νέα σας ξεκίνημα στην αγορά της Ελλάδα.

Α.Ίδρυση ΕΠΕ μια συνήθης Εταιρική μορφή :

Βήματα για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Με την ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής , η εταιρική μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης επιλέγεται. Η αλλοδαπή μητρική εταιρΕία συνήθως εμφανίζεται ως μέτοχος.

1.Υπηρεσίες που σας παρέχουμε:

Ίδρυση Εταιρίας
Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρείας.
Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα.
Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
Δημιουργία σφραγίδας της εταιρείας.
Καταχώρηση της εταιρείας στο VIES.

2.Έρευνα Αγοράς

Εύρεση κατάλληλου εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση.
Πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού.
Εύρεση απαραίτητου και κατάλληλου υλικού εξοπλισμού .

3.Λογιστική – Φοροτεχνική – Νομική Υποστήριξη

Καθοδήγηση και συμβουλές.
Τήρηση βιβλίων .
Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών.
Μηχανογράφηση

4.Γραμματειακή Υποστήριξη

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε φυσική έδρα, φιλοξενούμε την εταιρία σας, στα γραφεία μας ( συστέγαση ).
Εικονική προσωπική γραμματέας
Επαγγελματική διεύθυνση, Γραμμή φαξ
Τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να απαντηθεί στο όνομα της εταιρείας σας
(τηλεγραμματεία).
Αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας
Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Πλήρως εξοπλισμένο γραφείο

5.Νομική Υποστήριξη

Το νομικό μας τμήμα αναλαμβάνει κάθε σας υπόθεση.

Β.Ίδρυση Εταιρείας Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω μια Ι.Κ.Ε.;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο μόνο.
Το καταστατικό της εταιρείας συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
Έδρα της εταιρείας.
Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.

Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η .
Ποια είναι τα στάδια της ίδρυσης;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.
4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών.
5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πώς θα με βοηθήσει η Ι.Κ.Ε.;
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι η νέα μορφή εταιρείας που εισήχθη με τον Ν.4072/2012.
Πώς φορολογείται μία Ι.Κ.Ε.;
Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 29% και 10% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.