Προγράμματα Χρήσιμα Άρθρα

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

1. Για το πρόγραμμα “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας (Β κύκλος)”, δόθηκε παράταση ενός μηνός και ως εκ τούτου η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 09.06.2021.
2. Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με την μορφή παροχής μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) για ποσά μεταξύ 5.000€ – 100.000€. Λήξη υποβολών: 30.09.2021.
3. Επανεκκίνηση της Εστίασης, πρόγραμμα το οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες και από ότι διαφαίνεται θα προκηρυχθεί με καλύτερους από τους αναμενόμενους όρους.
4. Προκήρυξη του Β’ κύκλου της δράσης “e-Λιανικό” για την κατασκευή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος συν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, για επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.
5. Αναμένονται 2-3 κλαδικά προγράμματα ενίσχυσης πληγέντων επιχειρήσεων λόγω COVID-19 για γυμναστήρια, παιδότοπους, τουριστικές επιχειρήσεις.
6. Αναμένεται επίσης πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών, μάλλον στα πρότυπα των ΠΕΠ COVID-19, για την κάλυψη μέρους δαπανών όπως, παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.
7. Τέλος, συνεχίζεται το πρόγραμμα για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε ή επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.