Θα ήθελα να ξεκινήσω δημιουργώντας ένα project plan το οποίο θα καλύπτει τους στόχους και τους σταθμούς του project αυτού, τον χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων μας καθώς επίσης και τον καθορισμό του προϋπολογισμού μας.

Προκειμένου να διατηρηθούν καλές σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια κατά τη διάρκεια του project αυτού. Θα υποβάλλουμε εβδομαδιαία αναφορά των προόδων στους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, θα αναθέσουμε έναν αρμόδιο επικεφαλή για κάθε ενότητα του project, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των προόδων τους και την αναφορά τους σε εμένα.

Επίσης , θα διασφαλίσω ότι θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ των μελών του ομάδας μας. Θα τους παρέχω τις εργαλειοθήκες και τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν για να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις αναθέσεις τους και θα τους καθοδηγώ κατά τη διάρκεια του project. Είμαι ανοιχτός και στη συζήτηση και τη συνεργασία με τα μέλη του ομάδας και θα τους ενθαρρύνω να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συνεισφέρουν κατά τη διάρκεια του project.

 • Πλήρη στοιχεία νομικών προσώπων (εταιρειών – πελατών που θα εξυπηρετήσουμε)
 • Πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου κάθε εταιρείας και τη θέση του στην εταιρεία
 • Δικό σας ιστορικό (τηλεφωνικές επικοινωνίες, κάποιες ίσως ιδιαιτερότητες κ.λπ.) για φυσικό ή νομικό πρόσωπο
 • Έγγραφα , σημαντικά για τον πελάτη ώστε να τα καταχωρήσουμε στην προσωπική καρτέλα του (θα μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς να μας τα ζητάει συνέχεια και να χάνουμε πολύτιμο χρόνο!)
 • Χρεώσεις και υπηρεσίες ανά έτος και ανά πελάτη
 • Χρεώσεις και υπηρεσίες ανά μήνα
 • Καταμερισμός αρμοδιοτήτων σε κάθε υπάλληλο
 • Στήσιμο ενός crm επάνω σε δικό σας domain ή σε δικό μας domain πάντα σε δικούς μας απόλυτα ασφαλείς servers
 • Crm λογαριασμός σε όλους τους υπαλλήλους με δικαιώματα ανάλογα της θέσης τους
 • Ξεκινάμε και προετοιμάζουμε την όποια υπηρεσία έχουμε επιλέξει μαζί από τις επιπλέον υπηρεσίες
 • Στήσιμο VoIP επικοινωνίας στην εταιρεία σας
 • Εκπαίδευση στην λειτουργία CRM
 • Εκπαίδευση στην λειτουργία VoIP  τηλεφωνικών συσκευών
 • Γνωριμία με το δικό μας προσωπικό που θα συνεργαστεί η εταιρεία σας