Νεα απο Web Προσωπικά δεδομένα Χρήσιμα Άρθρα

Το μεγάλο φορο-μπλόκο στο εισόδημα AirBnB

Του Σπύρου Δημητρέλη

Πολιορκητικό κριό για τα αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AirBnB στήνει το υπουργείο Οικονομικών. Έχοντας στη διάθεσή του ενδείξεις για μεγάλης έκτασης απόκρυψη εισοδήματος στο συγκεκριμένο πεδίο οικονομικής δραστηριότητας, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε κινήσεις αποκάλυψής του.

Οι κινήσεις αυτές γίνονται σε διπλό μέτωπο. Στο μέτωπο των ελέγχων και στο μέτωπο της εξασφάλισης δεδομένων από το εξωτερικό για τα καταβαλλόμενα μισθώματα στην Ελλάδα από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση κατοικιών. Ειδικότερα:

– Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποιούν πιλοτικού χαρακτήρα ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ προσποιούνται στους ενδιαφερόμενους πελάτες και αναζητούν μισθώσεις κατοικιών στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια προχωρούν σε κρατήσεις και εντοπίζουν την ακριβή διεύθυνση των εκμισθούμενων κατοικιών. Το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός των ιδιοκτητών των ακινήτων και ο έλεγχος των φορολογικών τους δηλώσεων για να εξακριβωθεί αν δηλώνουν το σχετικό εισόδημα και αν έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο. Αν δεν έχουν κάνει τα παραπάνω τότε ενημερώνονται από τους ελεγκτές ότι εντοπίσθηκαν για αδήλωτο εισόδημα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ιδιοκτήτες που ενημερώνονται υποβάλλουν οικειοθελώς τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, δηλώντας πρόσθετο εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων.

– Η διάταξη στον νέο φορολογικό νόμο εξουσιοδοτεί την  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να υποβάλλει επίσημο αίτημα στις ιντερνετικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων προκειμένου να της παραδώσουν τα αναλυτικά στοιχεία των ιδιοκτητών που εξυπηρετούν καθώς και των ποσών που τους έχουν καταβάλλει. Με τα στοιχεία αυτά θα ξεκινήσουν διασταυρώσεις και έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες. Εφόσον δεν παραδοθούν τα στοιχεία από τις ιντερνετικές πλατφόρμες τότε η ΑΑΔΕ έχει πλέον το δικαίωμα να δώσει εντολή τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην Ελλάδα να ρίξουν “μαύρο” στους σχετικούς δικτυακούς τόπους.

Πηγή capital.gr

GDPR Νεα απο Web Προσωπικά δεδομένα

GDPR: Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου από την Αρχή

Δελτίο Τύπου

Αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής για τομεακό έλεγχο σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου

Με αφορμή την απόφαση 26/2019* (διαθέσιμη στο www.dpa.gr → «Αποφάσεις»), η Αρχή, δυνάμει των άρθρων 58 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και 15 παρ. 1 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία δειγματοληπτικών ελέγχων σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου σε σχέση με την συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αθήνα, 16/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7042


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.
Τηλ: 210 6475600.
Φαξ: 210 6475628,
contact@dpa.gr | www.dpa.gr

Τμήμα Επικοινωνίας

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46045

Πηγή: Taxheaven ©

GDPR Νεα απο Web Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο 14.000 ευρώ σε γιατρό για δημοσίευση βίντεο με ασθενή στο Instagram

Πρόστιμο ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000) επέβαλε σε ιατρό για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η ιατρός ζήτησε από την καταγγέλουσα να βιντεογραφήσει τον εαυτό της στο προσωπικό τηλέφωνο της ιατρού, τόσο πριν τη διεξαγωγή της ρινοπλαστικής όσο και μετά τη διεξαγωγή της επέμβασης.

Έπειτα από αρκετούς μήνες, φιλικό πρόσωπο της καταγγέλουσας διαπίστωσε ότι στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram δημοσιεύθηκε σαν διαφημιστικό σποτάκι, το πριν και το μετά της ρινοπλαστικής, χωρίς να υπάρχει αλλοίωση στα χαρακτηριστικά του προσώπου της καταγγέλουσας, ενώ το ίδιο σποτάκι δημοσιεύθηκε και στο Ιnstagram tv (IGTV).

Μόλις η καταγγέλουσα πληροφορήθηκε τη δημοσίευση του συγκεκριμένου διαφημιστικού βίντεο, απέστειλε προσωπικό μήνυμα στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Μessenger ζητώντας την άμεση αφαίρεση του συγκεκριμένου βίντεο από το Instagram, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε έδωσε τη συγκατάθεση της για δημοσίευση του εν λόγω βίντεο ή και άλλων φωτογραφιών της.

Στο εν λόγω αίτημα της καταγγέλουσας, απάντησε η υπεύθυνη του τμήματος marketing του ιατρείου, η οποία απολογήθηκε ότι απολογείται εκ μέρους της ιατρού. Τόσο το βίντεο όσο και οι φωτογραφίες της καταγγέλουσας αφαιρέθηκαν από όλες τις σελίδες του Ιατρείου.

Συγκατάθεση με διαφορετικούς όρους και δυνατότητα ταυτοποίησης

Στην παρούσα υπόθεση η Kαταγγέλουσα έχει υπογράψει έγγραφο συγκατάθεσης, με το οποίο αποδέχθηκε να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες της για ιατρικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, νοουμένου όμως ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα της, (σε ελεύθερη μετάφραση του κειμένου: «I consent to the photogaphing or televising of the operation(s) to be performed, including appropriate portions of my body, for medical, scientific or educational purposes, provided the pictures do not reveal my identity».

Ωστόσο, στο επίμαχο βίντεο δε λήφθηκε κανένα μέτρο για κάλυψη ή αλλοίωση του προσώπου της Καταγγέλουσας, με αποτέλεσμα η ταυτότητά της να μπορεί άμεσα να εξακριβωθεί από άτομα που την γνωρίζουν (άρθρο 4 ΓΚΠΔ για την ταυτοποίηση προσώπου)

Συνεπεία της ταυτοποίησης, ήταν η άμεση αναγνώριση από άτομα που γνωρίζουν την Καταγγέλουσα και ταυτόχρονα η πληροφόρησή τους ότι είχε υποβληθεί σε ρινοπλαστική, κάτι που αφορά σε ειδικής κατηγορίας προσωπικό δεδομένο εφόσον αφορά σε θέμα υγείας και προστατεύεται από το άρθρο 9 ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, η συγκατάθεση που παραχώρησε η Καταγγέλουσα αφορούσε στη χρήση των φωτογραφιών της για ιατρικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, νοουμένου ότι οι συγκεριμένες φωτογραφίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα της.

Η εν λόγω ανάρτηση και/ή δημοσίευση και/ή κοινολόγηση του βίντεο σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης δε συνάδει με το σκοπό της συγκατάθεσης που παραχώρησε η Καταγγέλουσα, κατά παράβαση των Άρθρων 9.1. και 9.2.α του ΓΚΠΔ, αφού αποκαλύπτεται πλήρως η ταυτότητα της.

Το χρονικό περιθώριο στο οποίο παρέμεινε αναρτημένο το υπό αναφορά βίντεο είναι σχετικό, καθώς έχετε πέραν των 4.000 ακόλουθων (followers) στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram, άρα ακόμα και σύντομο να είναι το χρονικό διάστημα που παρέμεινε, μπορεί να το παρακολούθησαν μέχρι και 4.000 άτομα.

Κατά την επιβολή του προστιμού, η Επίτροπος έλαβε υπόψιν της μία σειρά από παράγοντες, όπως η άμεση διαγραφή του βίντεο, το οποίο παρέμεινε δημοσιευμένο για σύντομο χρονικό διάστημα, το γεγονός ότι η παράβαση αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, την έκταση της παράβασης που αφορά σε αναλόγως μεγάλο αριθμό followers στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram και άλλους.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dataprotection.gov.cy

Πηγή lawspot.gr