GDPR Νεα απο Web Προσωπικά δεδομένα

GDPR: Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου από την Αρχή

Δελτίο Τύπου

Αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής για τομεακό έλεγχο σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου

Με αφορμή την απόφαση 26/2019* (διαθέσιμη στο www.dpa.gr → «Αποφάσεις»), η Αρχή, δυνάμει των άρθρων 58 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και 15 παρ. 1 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία δειγματοληπτικών ελέγχων σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου σε σχέση με την συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αθήνα, 16/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7042


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.
Τηλ: 210 6475600.
Φαξ: 210 6475628,
contact@dpa.gr | www.dpa.gr

Τμήμα Επικοινωνίας

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46045

Πηγή: Taxheaven ©

GDPR Νεα απο Web

GDPR: Πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δελτίο Τύπου

Επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας

1) Επιβολή προστίμου για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών

Η Αρχή έγινε αποδέκτης καταγγελιών φυσικών προσώπων συνδρομητών τηλεφωνίας του …… οι οποίοι, αν και είχαν εγγραφεί στο μητρώο αντιρρήσεων («opt-out») του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 του παρόχου τους, είχαν λάβει τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτες εταιρείες για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι εν λόγω συνδρομητές είχαν υποβάλει αίτημα φορητότητας για τη μεταφορά της τηλεφωνικής τους σύνδεσης σε άλλο πάροχο. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, ο …… διέγραψε τα στοιχεία τους από το μητρώο. Ωστόσο, όταν οι συγκεκριμένοι συνδρομητές ακύρωσαν το αίτημα φορητότητας, δεν υπήρχε ορθή διαδικασία για την ακύρωση της διαγραφής τους. Οι συνδρομητές εμφανίζονταν μεν ως εγγεγραμμένοι στο μητρώο στην εσωτερική εφαρμογή πελατειακών σχέσεων, αλλά οι τηλεφωνικοί αριθμοί τους δεν περιλαμβάνονταν στο μητρώο που έστελνε ο …… στις διαφημιζόμενες εταιρείες, αφού τα δύο συστήματα λόγω του σφάλματος στη διασύνδεσή τους δεν είχαν το ίδιο περιεχόμενο.

Η Αρχή, εξετάζοντας την υπόθεση, διαπίστωσε ότι το περιστατικό αυτό επηρέασε μεγάλο αριθμό φυσικών προσώπων συνδρομητών, καθώς υπήρξε παράβαση του άρθρου 25 (προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό) και του άρθρου 5 παρ. 1 γ’ (αρχή της ακρίβειας) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Για τον λόγο αυτόν, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 83 παρ. 2 του Κανονισμού.

Η απόφαση 31/2019 είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr → «Αποφάσεις»

2) Επιβολή προστίμου για μη ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης και παραβίαση της αρχής της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών

Σε διαφορετική περίπτωση, η Αρχή έγινε αποδέκτης καταγγελιών από παραλήπτες μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου του …… σχετικά με τη μη δυνατότητα διαγραφής τους από τη λίστα αποδεκτών μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου. Κατά την εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι από το 2013 και μετά, λόγω τεχνικού σφάλματος, δεν λειτουργούσε η διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου για όσους παραλήπτες ασκούσαν το δικαίωμα αυτό μέσω του συνδέσμου “unsubscribe”. O …… δεν διέθετε το κατάλληλο οργανωτικό μέτρο, δηλαδή καθορισμένη διαδικασία μέσω της οποίας να εντοπίζει ότι το δικαίωμα εναντίωσης του υποκειμένου δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί.

Στη συνέχεια ο …… διόρθωσε το σφάλμα μόλις αυτό έγινε αντιληπτό μετά την παρέμβαση της Αρχής και προέβη στη διαγραφή 8.000 περίπου προσώπων από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων, οι οποίοι είχαν ανεπιτυχώς προσπαθήσει να διαγραφούν από το 2013 και μετά. Η Αρχή διαπίστωσε παράβαση του δικαιώματος εναντίωσης του υποκειμένου στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (άρθρο 21 παρ. 3 του ΓΚΠΔ) καθώς και του άρθρου 25 (προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό) του ΓΚΠΔ και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 83 παρ. 2 του Κανονισμού.

Η απόφαση 34/2019 είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr → «Αποφάσεις»

Αθήνα  7-10-2019
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6739

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.
Τηλ: 210 6475600.
Φαξ: 210 6475628,
contact@dpa.gr | www.dpa.gr

Τμήμα Επικοινωνίας

Πηγή: Taxheaven ©

GDPR Νεα απο Web Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο 14.000 ευρώ σε γιατρό για δημοσίευση βίντεο με ασθενή στο Instagram

Πρόστιμο ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000) επέβαλε σε ιατρό για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η ιατρός ζήτησε από την καταγγέλουσα να βιντεογραφήσει τον εαυτό της στο προσωπικό τηλέφωνο της ιατρού, τόσο πριν τη διεξαγωγή της ρινοπλαστικής όσο και μετά τη διεξαγωγή της επέμβασης.

Έπειτα από αρκετούς μήνες, φιλικό πρόσωπο της καταγγέλουσας διαπίστωσε ότι στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram δημοσιεύθηκε σαν διαφημιστικό σποτάκι, το πριν και το μετά της ρινοπλαστικής, χωρίς να υπάρχει αλλοίωση στα χαρακτηριστικά του προσώπου της καταγγέλουσας, ενώ το ίδιο σποτάκι δημοσιεύθηκε και στο Ιnstagram tv (IGTV).

Μόλις η καταγγέλουσα πληροφορήθηκε τη δημοσίευση του συγκεκριμένου διαφημιστικού βίντεο, απέστειλε προσωπικό μήνυμα στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Μessenger ζητώντας την άμεση αφαίρεση του συγκεκριμένου βίντεο από το Instagram, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε έδωσε τη συγκατάθεση της για δημοσίευση του εν λόγω βίντεο ή και άλλων φωτογραφιών της.

Στο εν λόγω αίτημα της καταγγέλουσας, απάντησε η υπεύθυνη του τμήματος marketing του ιατρείου, η οποία απολογήθηκε ότι απολογείται εκ μέρους της ιατρού. Τόσο το βίντεο όσο και οι φωτογραφίες της καταγγέλουσας αφαιρέθηκαν από όλες τις σελίδες του Ιατρείου.

Συγκατάθεση με διαφορετικούς όρους και δυνατότητα ταυτοποίησης

Στην παρούσα υπόθεση η Kαταγγέλουσα έχει υπογράψει έγγραφο συγκατάθεσης, με το οποίο αποδέχθηκε να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες της για ιατρικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, νοουμένου όμως ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα της, (σε ελεύθερη μετάφραση του κειμένου: «I consent to the photogaphing or televising of the operation(s) to be performed, including appropriate portions of my body, for medical, scientific or educational purposes, provided the pictures do not reveal my identity».

Ωστόσο, στο επίμαχο βίντεο δε λήφθηκε κανένα μέτρο για κάλυψη ή αλλοίωση του προσώπου της Καταγγέλουσας, με αποτέλεσμα η ταυτότητά της να μπορεί άμεσα να εξακριβωθεί από άτομα που την γνωρίζουν (άρθρο 4 ΓΚΠΔ για την ταυτοποίηση προσώπου)

Συνεπεία της ταυτοποίησης, ήταν η άμεση αναγνώριση από άτομα που γνωρίζουν την Καταγγέλουσα και ταυτόχρονα η πληροφόρησή τους ότι είχε υποβληθεί σε ρινοπλαστική, κάτι που αφορά σε ειδικής κατηγορίας προσωπικό δεδομένο εφόσον αφορά σε θέμα υγείας και προστατεύεται από το άρθρο 9 ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, η συγκατάθεση που παραχώρησε η Καταγγέλουσα αφορούσε στη χρήση των φωτογραφιών της για ιατρικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, νοουμένου ότι οι συγκεριμένες φωτογραφίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα της.

Η εν λόγω ανάρτηση και/ή δημοσίευση και/ή κοινολόγηση του βίντεο σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης δε συνάδει με το σκοπό της συγκατάθεσης που παραχώρησε η Καταγγέλουσα, κατά παράβαση των Άρθρων 9.1. και 9.2.α του ΓΚΠΔ, αφού αποκαλύπτεται πλήρως η ταυτότητα της.

Το χρονικό περιθώριο στο οποίο παρέμεινε αναρτημένο το υπό αναφορά βίντεο είναι σχετικό, καθώς έχετε πέραν των 4.000 ακόλουθων (followers) στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram, άρα ακόμα και σύντομο να είναι το χρονικό διάστημα που παρέμεινε, μπορεί να το παρακολούθησαν μέχρι και 4.000 άτομα.

Κατά την επιβολή του προστιμού, η Επίτροπος έλαβε υπόψιν της μία σειρά από παράγοντες, όπως η άμεση διαγραφή του βίντεο, το οποίο παρέμεινε δημοσιευμένο για σύντομο χρονικό διάστημα, το γεγονός ότι η παράβαση αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, την έκταση της παράβασης που αφορά σε αναλόγως μεγάλο αριθμό followers στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram και άλλους.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dataprotection.gov.cy

Πηγή lawspot.gr